Vrienden van Musica

Musica kan niet zonder de inzet van al diegenen die in Musica actief zijn en niet zonder de financiële steun van de orkestleden, de overheid, vrienden en andere sponsors.

 

Als vriend van Musica mag u zich tot het trouwe publiek van Musica rekenen. U kunt al vriend van Musica worden voor een bedrag van slechts 35 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u tweemaal per jaar een aankondiging van de concerten en voor zowel het voorjaars- als najaarsconcert één kaart. Wanneer u 70 euro bijdraagt, krijgt u twee kaarten per concert. De kaarten zijn inclusief koffie/thee in de pauze.

 

Zo kunt u altijd rekenen op een Musica kaartje en bent u voordelig uit . Uiteraard kunt u ons ook met een hoger bedrag steunen. 

 

Wilt u vriend van Musica worden, maak dan het juiste bedrag over aan penningmeester Orkestvereniging Musica,  NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. naam, e-mailadres, aantal gewenste kaarten per concert en vriend worden. Meld u tevens aan door een e-mail te sturen naar vriendenmusica@gmail.com.

 

Donaties

Wilt u een eenmalige of extra donatie doen aan Musica, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een lustrum, dan kunt u uw bijdrage overmaken op Penningmeester Orkestvereniging Musica te Den Haag NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. ‘donatie lustrum‘.

 

VriendenLoterij

Een andere en zeer aantrekkelijke manier om Musica te steunen is door mee te spelen in de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.Het leuke is dat u zelf bepaalt voor welk goede doel u speelt. De helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar het doel van uw keuze. Een lot in de VriendenLoterij kost 12,50 euro per trekking (13,00 euro vanaf januari 2015). Er zijn 14 trekkingen per jaar. Als u wilt, gaat dus de helft van uw lot rechtstreeks naar Musica, iedere trekking opnieuw. In deze tijd van bezuinigingen helpt u Musica hiermee enorm!

 

Speel hier mee met de VriendenLoterij voor Musica en maak ook nog eens kans op fantastische prijzen!