Geschiedenis

Op 29 september 1910 richtte een aantal amateurmusici de ‘Orkestvereniging Musica‘ op met als doel ‘het bestudeeren en uitvoeren van orkestmuziek‘. Jaarlijks zouden twee concerten gegeven worden en iedereen kon lid worden, mits natuurlijk het spelniveau voldoende was. Na honderd jaar is dit uitgangspunt eigenlijk niet veranderd.

 

De eerste repetities werden in het toenmalige gebouw van de Haagse Kunstkring gehouden. In 1911 vond het eerste openbare optreden plaats onder leiding van dirigent Frits Koeberg, die het orkest leidde tot 1938. Jaap Stotijn, voormalig hoboïst bij het Residentieorkest, nam toen de directie van hem over. Het orkest floreerde en de concerten werden goed bezocht. Ook de gemeente toonde interesse in dit Haagse orkest. Ter gelegenheid van Musica‘s vijfentwintigjarig bestaan stelde zij een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van een stel ‘helder klinkende‘ pauken die vervolgens vele jaren op ieder concert te horen waren.

 

In 1947 maakte Musica een nieuwe start met een nieuwe dirigent, Jan Out. Hij dirigeerde het orkest van 1947-1949 en van 1958-1977. Onder zijn leiding groeide het orkest uit tot een orkest van hoge kwaliteit. Zo werd in 1974 de eerste prijs behaald in het Internationale Concours voor amateur-symfonie-orkesten in Luik. De vertolking van de orgelsymfonie van Saint-Saëns werd in de recensie als ‘een ongelofelijke prestatie‘ omschreven.

 

Het repertoire door de jaren heen was gevarieerd: van barok tot hedendaags, van Nederlands tot internationaal. Soms werden er speciale werken voor Musica gecomponeerd, zoals ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in 1960. Dirigent Alfred Salten (1956-1958) schreef toen ‘Musica per Musica‘, dat op een later lustrum nog eens werd uitgevoerd. In 2003 werd ‘Haagse Bluf‘ van Marlon Titre gespeeld, een opdrachtstuk dat bekostigd werd uit een legaat van de altist Drijfhout van Hooff die zelf ook stukken voor Musica schreef.

 

In de tachtiger en negentiger jaren werd Musica gedirigeerd door achtereenvolgens Arie Boers en Ernst van Tiel. Naast het gebruikelijke repertoire met romantische werken uit de negentiende eeuw, kwamen regelmatig ook wat meer recente en onbekende stukken op de lessenaars te staan. Jubilea waren een goede aanleiding voor bijzondere projecten. In 1985 vierde Musica haar 75e verjaardag met een groot concert in de Nieuwe Kerk, samen met drie zusterorkesten. Bij die gelegenheid ontving Musica de Penning van Verdiensten van de Gemeente ‘s-Gravenhage als blijk van waardering voor de betekenis van Musica voor Den Haag.

Van 1999 tot 2011 was Hans Leenders de vaste dirigent. Hij was soms veeleisend, maar altijd inspirerend. Hans Leenders zorgde voor intensieve repetities en spannende concerten van een hoog muzikaal niveau. Veel nieuwe en jonge leden vonden de weg naar Musica.

In  2010 vierde Musica haar 100e verjaardag. Bij het grote Lustrumconcert ter afsluiting van alle feestelijkheden in de Dr. Anton Philipszaal ontving Musica de Koninklijke Erepenning uit handen van de burgemeester van Den Haag voor haar bijzondere prestaties en verdiensten op het gebied van de klassieke muziek.

Vanaf 15 mei 2011 tot 1 juni 2015 heeft het orkest onder leiding gestaan van Roberto Beltrán-Zavala. Het lustrumconcert op 12 december 2015 in het Zuiderstrandtheater te Den Haag is gedirigeerd door oud dirigent Hans Leenders waarna dirigent Frank de Groot een seizoen ons heeft gedirigeerd.

Per 1 september 2016 zal Jos Schroevers dirigent van Musica zijn.