Bestuur

Het bestuur van Musica bestaat (vanaf nov 2017) uit:

Voorzitter

Jules van Eijndhoven

voorzitter@musicadenhaag.nl

Secretaris

Henriëtte Bijlmer

secretaris@musicadenhaag.nl

Penningmeester

Ian Jacob van Enter

penningmeester@musicadenhaag.nl

Public relations

Titia Wouters

 

Orkestinspecteur

Marieke van Aerde

 

2e secretaris Els de Graaff  

 

Musica heeft de volgende ereleden:

Arie Boers, oud dirigent (1989)

Ariane Blackstone - Den Herder, oud secretaris (1999)

Bon de Savornin Lohman, oud voorzitter (2000)

Hans Leenders, oud dirigent (2011)

Adriaan Rietveld, spelend lid en oud orkestinspecteur/vice-voorzitter (2014)

 

Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies en functionarissen.

Voorbeelden zijn de artistieke commissie, lustrumcommissie en de functies van muziekbibliothecaris en webmaster.